Menu
Sepetiniz

Satış Sözleşmesi

Müşteri Memnuniyeti Anketi Doldurmak İçin Tıkla

Üyelik Hakkında  

 
Alışveriş sitemize üye olmak için Üye İşlemleri sayfasında yer alan ilgili bölümlerin doldurulması gerekmektedir.  

Üye (“Kullanıcı”) bilgileri doldurulurken bu bilgilerin iletişim ve ulaşım için kullanılacağı bilinerek doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır.  

İşbu Üyelik Sözleşmesinin kabul edilmesiyle birlikte, koşulların anlaşıldığını, Kullanıcı olarak sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Ancak siteye üye olmanız herhangi bir yükümlülük altına girdiğiniz anlamına gelmemektedir ve dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.  

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler. 


 1. 1 - Firma, sitede sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 2.  
 3. 2 - Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 
 4.   
 5. 3 - Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir veya sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talep edilir ise, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. 
 6. 4 - Siteye girilen üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı bilgileri 3. Kişiler tarafından görüntülenemez.
 7.  
 8. 5 - Kullanıcılara ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Kullanıcı verdiği kişisel bilgiler ile alışverişe dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerinin (isim, soyisim, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri gibi) kanunlara uygun biçimde ve gerekli tedbirler alınarak, Firma tarafından hizmetin ifa edilebilmesi ve yasal nedenlerle temin edilmesine, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenmesine onay vermektedir.
 9.  
 10. 6 - Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, satış ve pazarlama amacıyla, Kullanıcı, Firmanın kendisine SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkca izin ve onay vermektedir. 
 11.    
 12. 7 - Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz.  İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde  belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik  iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).                              


Üyelik İptali 
 
Kullanıcı dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. 
Üyeliğin sonlandırılabilmesi için üye girişi yapıldıktan sonra iletişim bilgileri bölümünde talebin iletilmesi gerekmektedir. 

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez: 
 
1 - Kullanıcının son verdiği siparişin üzerinden 60 gün geçmemişse, 
 2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa, 
3 - Kullanıcıya kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa 
 
 
Üye Güvenliği 
 
Kullanıcı, Siteye üye olurken ve/veya alışveriş yaparken doğru, eksiksiz ve güncel bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacaktır.  

Kullanıcının güvenliği için Site tarafından her türlü önlem alınmıştır. Ancak Kullanıcı da bu önlemlere ek olarak, sitedeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.  

Bu sebeple site giriş bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayınız.  
 
Farklı Adres 
 
Alışveriş sırasında kayıtlı adres haricinde bir adres de kullanılabilir, bunun için siparişin sonlandırılması sırasında ayrı bir adres bölümü yer almaktadır.  

 

Fikri Mülkiyet Hakları 

 

 1. 1 - Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine aittir. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet haklarına ilişkin Kullanıcıya herhangi bir hak vermez.                                                                                                                    
 2. 2 - Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, Kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü bedeli karşılamakla yükümlüdür.